Středisko výchovné péče Jihlava

Středisko výchovné péče (dále „středisko“) zahájilo činnost dne 1. 11. 2014 pod záštitou Dětského domova se školou v Jihlavě a nachází se na adrese  Pod Rozhlednou 8,  Jihlava.  Středisko  je ambulantní preventivní školské zařízení, které poskytuje všestrannou speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem, rodičům a učitelům v situacích, se kterými neví rady.

Věnujeme se převážně dětem od 3 do 18 let věku, ale i mladým lidem do ukončení soustavné přípravy na  budoucí povolání (studentům). Zaměřujeme se na široké spektrum obtíží. Pracujeme jak s klientem individuálně, tak s rodiči  či jinými osobami  zodpovědnými  za  výchovu, kteří  jsou  v  procesu dosahování  změn  v  chování  dětí  důležitou součástí. Princip spolupráce s naším zařízením je koncipován na bázi dobrovolnosti a tedy aktivní ochotě spolupracovat, podílet se na dosažení stanovených cílů a hledání cesty k řešení vlastních obtíží.