14. 12. 2018

Středisko výchovné péče funguje od roku 2014 a v listopadu oslavilo své 4. narozeniny. Doufáme, že nás minimálně několik dalších vydařených čtyřletých období ještě čeká.

29. 11. 2018

Pozvánka na Den otevřených dveří našeho domova

Tak, jako každého půl roku, tak i dnes zveme všechny příznivce, rodiče, bývalé klienty, představitele spolupracujících institucí, politickou reprezentaci a přátele našeho domova na vánoční kulturní pásmo našich dětí. Moc se na Vás těšíme.

29. 11. 2018

Další preventivní beseda v ZŠ Velký Beranov

Další z cyklu besed proběhla v ZŠ Beranov - děti besedují s dětmi (což je asi ten nejefektivnější nástroj). Pro naše děti je takováto beseda terapeutickou činností, pro děti ze ZŠ pak preventivní záležitostí. Před námi je ještě plno dalších besed, neboť o tento druh prevence je mezi školami veliký zájem....

22. 10. 2018

Nová služba občanům Vysočiny.

Nevíte si rady s dítětem? Má problémy ve škole? Jsme tady pro Vás - Středisko výchovné péče (SVP) v Jihlavě.

SVP vzniklo v roce 2014 formou ambulance (tedy poradny) a za dobu jeho působení prošly rukama pedagogů a psychologů již stovky dětí. Bohužel, pro některé rodiče a děti pomoc formou poradny není dostatečná, neboť některé dítě potřebuje dlouhodobější systematickou terapeutickou pomoc. A tato možnost na Vysočině v současnosti není dostupná.

Toho si je vědomo ministerstvo školství a rozhodlo o postupném rozšiřování služeb stávajícího SVP o jednu skupinu dětí v denním stacionáři od září roku 2019 a následně o další skupinu dětí v roce 2020. Vstříc projektu vyšlo i město Jihlava, které se uvolilo za tímto účelem pronajmout Dětskému domovu v Jihlavě (SVP je jeho součástí) budovu Pod Rozhlednou 8. Tato budova se nachází v krásném prostředí Lesnova, v sousedství domova pro seniory.

Od začátku prosince 2018 tedy začnou intenzivní přípravné práce. Je třeba adaptovat prostory budovy za účelem provozu dětské skupiny, vybavit budovu vhodným nábytkem a připravit konkrétní koncepci činnosti stacionáře. Středisko vede odborně velmi zdatný tým pracovníků, který ale budeme muset doplnit o nové kolegy - učitele, vychovatele, speciální pedagogy, ale i provozní zaměstnance. Už nyní se mohou případní zájemci hlásit na ředitelství dětského domova.

Do stacionáře budou zařazovány děti na žádost rodičů (po prvotních konzultacích v ambulanci SVP) na dobu cca 8 - 12 týdnů. Ráno budou přicházet do stacionáře, kde bude probíhat jejich výuka a následně další terapeutické činnosti. Krom práce s dětmi se SVP věnuje i ovlivňování prostředí, z něhož do něj děti přicházejí (ať již samotné rodiny, nebo třeba i základní školy). V podvečerních hodinách se děti budou vracet ke svým rodičům. Ze zkušenosti víme, že se často jedná o děti, které jsou ohroženy nařízením ústavní výchovy a jedním z cílů této služby je předejít takovémuto radikálnímu zásahu do života rodiny.

Těšíme se na všechny, s nimiž budeme v budoucnu pracovat či spolupracovat.

27. 6. 2018

Středisko výchovné péče (SVP) mění svoji adresu

Ambulance SVP, v níž probíhá poradenská, terapeutická a intervenční činnost směrem k dětem ohroženým vznikem poruch chování a směrem k rodičům a pedagogům, kteří s těmito dětmi pracují,  mění svoji adresu. Do konce školního roku veřejnost využívala ambulanci v prostorách sociálního odboru magistrátu města Jihlavy na ulici Vrchlického. Od 1. července začne ambulance působit na nové adrese, Pod Rozhlednou 8 (jedná se o budovu bývalého ředitelství SML těsně nad lesnovským domovem pro seniory).

Činnost SVP je veřejností velmi žádána a v současné době je na pokraji svých kapacitních možností. I z tohoto důvodu je naší snahou rozšířit působnost SVP o další služby pro veřejnost, které v Jihlavě a v celém Kraji Vysočina zcela absentují – jedná se o denní stacionář SVP, případně jeho internátní oddělení. Zásadní rozhodnutí by ze strany zřizovatele SVP mělo zaznít v průběhu prázdninových měsíců.

SVP je detašovaným pracovištěm Dětského domova se školou, Jihlava a jeho hlavním posláním je ve spolupráci s OSPODy, školními poradenskými pracovišti a dalšími odborníky působit na poli prevence nařizování ústavních výchov u dětí s touto indikací. Zároveň se SVP věnuje i  terapeutické práci s ohroženými dětmi a jejich rodinou, zajišťuje výkon soudně nařízených terapeutických programů, působí v oblasti poradenství a intervencí směrem k rodičům a pedagogům škol, zajišťuje diagnostiky u dětí a v neposlední řadě se věnuje i oblasti preventivních aktivit ve školách v rámci našeho kraje.

 

Mgr. Radek Vovsík

Ředitel DDŠ, SVP a ZŠ, Jihlava

7. 12. 2017

Pozvánka na den otevřených dveří

Zveme srdečně veřejnost i spolupracující instituce k návštěvě našeho domova. Přijďte si ho prohlédnout, pobesedovat s našimi pedagogy, dát si malé občerstvení a shlédnout vánoční kulturní pásmo našich dětí. Jak zaměstnanci, tak i děti se na Vás moc těší.

27. 11. 2017

Pozvánka na 2. charitativní ples našeho domova
 
Doplňující informace:

REZERVACE MÍST NA PLES POKRAČUJE!!!! Rezervujte na mob.: 604106420 nebo e-mail: info@ddssjihlava.cz u ředitele Radka Vovsíka

Mluvené slovo: moderátorka HITRÁDIA VYSOČINA Hela Dvořáková
Hraje: jihlavská skupina FAETHON
Předtančení: Dětský domov Jihlava, Oblastní Charita Jihlava a Hotch-Potch Jihlava
Bohatá tombola!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24. 11. 2017

Preventivní beseda pod taktovkou SVP

Naše středisko výchovné péče zrealizovalo pod vedením Mgr. Miroslavy Floriánové a Mgr. Tomáše Honzárka další besedu našich dětí se svými vrstevníky na základní škole v Batelově.  Besedy probíhají jako součást preventivních programů střediska a jejich funkce není směrována  pouze do řad dětí na hostitelské škole, ale má i terapeutický vliv na naše děti - dnes na naši dívku  a chlapce.

29. 3. 2017

Další preventivní akce SVP

V rámci činnosti naší ambulance SVP vyrazili naši pedagogové na další z preventivních akcí - tentokrát do základní školy v Dačicích. Žáci této školy si mohly vyslechnout autentické životní příběhy i postoje dvou našich dětí, Anety a Libora, kteří byli ochotni ve vzájemné diskuzi s dětmi z dačické školy otevřeně komunikovat. Tyto preventivní akce mají vyšší efektivitu oproti standardním besedám, vedeným "dospěláky" a zároveň jsou i doplňkovým terapeutickým prostředkem pro naše děti. Besedy dlouhodobě organizuje vedoucí střediska SVP Mgr. Miroslava Florianová spolu s kolegou Mgr. 
Tomášem Honzárkem.

19. 12. 2016

Vánoční prázdniny

Oznamujeme veřejnosti, že v době od 23. 12. 2016 do 21. 1. 2017 nebude v provozu ambulance Střediska výchovné péče na Vrchlického ulici.  Děkujeme za pochopení a přejeme pohodové a klidné vánoční svátky.

25. 11. 2016

Pozvánka ná vánoční den otevřených dveří

Zveme všechny srdečně na náš tradiční den otevřených dveří 22. 12. 2016 od 8.00 hodin. Můžete si samostatně, nebo s výkladem našich zaměstnanců či dětí prohlédnout centrální budovu našeho domova, občerstvit se pro vás připravenými dobrotami a od 10 hodin shlédnout kulturní pásmo, které pro vás naše děti připravily.


18. 4. 2016  

Poděkování našemu domovu od Kraje Vysočina

V průběhu dnešního odpoledne jsme převzali, jako organizace, poděkování hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka za přínos v oblasti společenské odpovědnosti. Slavnostního aktu se zúčastnil ředitel domova Radek Vovsík se svojí zástupkyní Mirkou Florianovou.


31. 3. 2016

Beseda v rámci preventivních aktivit SVP

Pod vedením Mgr. Miroslavy Florianové a Mgr. Tomáše Honzárka proběhla další z besed našeho SVP. Tentokrát tým pedagogů s dětmi zavítal do základní školy v Dačicích. A že bylo o čem povídat, to je vidět i z přiložené fotografie :-)

9. 3. 2016


Středisko výchovné péče v médiích

http://www.jihlavske-listy.cz/clanek19607-stredisko-vychovne-pece-v-jihlave-svp.html

11. 1. 2016  

1. charitativní ples našeho domova

V pátek 8. 1. 2016 se ve večerních hodinách v důstojných prostorách Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě konal náš první charitativní ples. Prostory pro 230 hostů byly zcela vyprodány. Večerem provázel populární jihlavský moderátor Milan Řezníček a hudbu zajišťovala hudební skupina Faethon. Losování soutěže se pak osobně zúčastnil jihlavský náměstek primátora pan Ing. Jaromír Kalina. Součástí plesu byla i řada předtančení, která začínala vystoupením malých romských dětí z projektu Mulačágo, následovaly děti z taneční skupiny Hotch Potch. V 21.00 vystoupily tanečnice našeho domova a půl hodiny po nich romské dívky z ERKa Jihlava. Předtančení pak završila opět skupina Hotch Potch prezentovaná lehce dráždivým vystoupením trenérek. Všem co se na plese jakýmkoliv způsobem podíleli moc děkujeme a už nyní se těšíme, že za dva roky se pustíme do druhého ročníku.
8. 12. 2015

Den otevřených dveří

Dětský domov Vás všechny srdečně zve na den otevřených dveří našeho zařízení. Vítáni jsou rodiče dětí, zástupci spolupracujících institucí, studenti i veřejnost. Těšíme se na společně prožité dopoledne.

30. 11. 2015

Další preventivní akce našeho SVP

Vedoucí SVP při našem zařízení Mgr. Mirka Florianová spolu s kolegou Mgr. Tomášem Honzárkem a dvěma dětmi zrealizovali další preventivní akci - tentokrát na základní škole v Polné. Tentokráte svoji premiéru mezi vrstevníky absolvovali Marek a Martin. Po drobné nervozitě vše zvládli na jedničku a my jim velmi děkujeme.
Výběrové řízení na místo Psycholog/žka ve středisku výchovné péče


 


Popis pracovní pozice


-          jedná se o pracovní pozici v poradenském zařízení dle zákona 109/2002 ve znění pozdějších předpisů                    zřízeném při DDŠ, SVP a ZŠ, Jihlava


-          práce převážně v pondělí až pátek


-          práce s dětmi s poruchami chování, individuální i skupinová terapie, spolupráce s odbornými pracovníky,                  metodické vedení, spolupráce s institucemi (soudy, OSPODy, PMS, školy…)


-          předpokládaný nástup 1.2.2016


-          plný pracovní úvazek 1,0


-          pracovní poměr na dobu určitou po dobu MD a RD


 


Pracovní náplň:


 • Účastní se porad SVP a kazuistických porad


 • Zvyšuje si odbornou kvalifikaci
 • Spolupracuje s ostatními pracovníky SVP
 • Je odpovědný za vedení ambulantních klientů, které má v péči
 • Zpracovává a vede dokumentaci o klientech
 • Zajišťuje psychologické vyšetření klientů
 • Vypracovává závěrečné a jiné zprávy
 • Vypracovává individuální výchovné plány, seznamuje s ním rodiče/zákonné zástupce
 • Zajišťuje kontakty s rodiči/zákonnými zástupci, školami, OSPODy a dalšími organizacemi
 • Poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc učitelům škol, kam klient SVP dochází
 • Se souhlasem školy se účastní vyučování
 • Vede individuální, skupinové a rodinné intervence
 • Vede programy práce se školní třídou
 • Zajišťuje jednorázové vedení klienta – krizovou intervenci


 


Požadavky


-          minimálně magisterské vzdělání v jednooborové psychologii


-          čistý trestní rejstřík


-          absolvování psychologického vyšetření před nástupem do zaměstnání na náklady uchazeče u psychologa              s akreditací MŠMT – zákonná podmínka


-          zdravotní průkaz


-          zkušenost s psychologickou diagnostikou


-          absolvent nebo frekventant sebezkušenostního výcviku


-          výhodou praxe v oboru


-          schopnost samostatné práce


-          podmínkou přihlášení se do VŘ je seznámení se s problematikou našeho domova


-          znalost problematiky zákona 109/2002 Sb. v platném znění a navazujících vyhlášek vztahujících se                        k činnosti SVP


 


Nabízíme


-          plat dle tabulky pro pedagogické pracovníky – 12. platová třída, osobní ohodnocení po tříměsíční zkušební              době, zvláštní příplatek dle § 129 ZP, odměny (25.000,- Kč – 32.000,-Kč)


-          zajímavou práci s možností dalšího vzdělávání


-          podporu odborných pracovníků (psycholog, supervizor, etoped)


-          zaměstnanecké benefity


-          8 týdnů dovolené


-          12 dní samostudia - nenárokové


 


Výběrové řízení – procesní podmínky


-          zaslání přihlášky a životopisu k rukám personalistky domova (pí. Musilová Soňa,                                                     musilova@ddssjihlava.cz, tel. 567303242)


-          ústní informace rovněž u personalistky domova


-          přihlášky zaslat do 17. 12. 2015


-          první kolo VŘ proběhne administrativně bez účasti uchazeče na základě přijatých žádostí


-          druhé kolo VŘ proběhne formou pohovoru před výběrovou komisí  5.1.2016 od 10.00 do 17.00 hod.  –                      vyrozuměni budou pouze uchazeči, kteří prošli 1. kolem VŘ

vyhrazujeme si právo zrušit VŘ v kterékoliv jeho fázi bez nároku na náhradu škody vzniklé uchazečům přihlášením se do VŘ

18. 5. 2015

Preventivní aktivity SVP

Pracovníci našeho střediska výchovné péče spolu s našimi dětmi ne jedné z dalších preventivních besed na základních školách. Fotka pochází ze základní školy v Polné.  Problematika sociálně-patologických jevů je dětem přiblížena nikoliv očima dospělých mentorů, ale přímo jejich vrstevníky, kteří se o této záležitosti nebojí hovořit. Pro děti je tak diskuze s vrstevníky zajímavějším a věrohodnějším způsobem přenosu informací.

17. 4. 2015

Preventivní aktivity SVP 

V rámci preventivních aktivit našeho střediska výchovné péče je i pořádání besed se žáky 2. stupně základních škol. Fotografie pochází z besedy v Základní škole v Dačicích. Do besed zapojujeme i děti z našeho domova (tým besedujících je 4-členný: 2 pedagogové a 2 děti) a besedy jsou velmi interaktivní. Vycházíme z toho, že informace sdělované dětem prostřednictvím jejich vrstevníků jsou pro ně přijatelnější, než mentorování dospělých. Beseda zároveň plní i terapeutickou úlohu vůči dětem našim, do besedy zapojených.Vznik Střediska výchovné péče v Jihlava

Středisko výchovné péče zahájilo činnost dne 1.11.2014 pod záštitou Dětského domova se školou v Jihlavě. Nachází se na adrese Vrchlického 2743/16 v 1. nadzemním podlaží v budově sociálního odboru jihlavského Magistrátu.

Středisko výchovné péče je poradnou, která v Jihlavě a okolí dlouho chyběla, a tak rodiče dětí z nejbližšího okolí byli nějčastěji odkazováni až na poradnu brněnskou, jejíž dostupnost pro ně byla problematická. Působnost poradny má přesah i do ostatních okresů Kraje Vysočina, neboť v současné době nejsou podobné poradny v Jihlavě a v části Kraje Vysočina k dispozici.